تلگرام

آپارات

اینستاگرام

جستجو
 

تغییر در باروری گاوها

خانه > ژنتیک و اصلاح نژاد  > تغییر در باروری گاوها

تغییر در باروری گاوها

بخش دوم: تغییر در باروری گاوها

منبع: https://hoards.com

  

در حال حاضر در صنعت گاو شیری، تلیسه ها در سنین جوان تری وارد چرخه تولید می­شوند. پیشرفت در نرخ های آبستنی (pregnancy Rate) و استفاده از اسپرمهای سکس سبب ایجاد یک منبع بزرگتری از تلیسه ها خواهد شد. به نوبه خود، دامداران شیری بخشی از گله شیری خود را به سمت نرهای گوشتی سوق می­دهند.. علاوه براین بسیاری از مزارع شیری تجاری از تکنیکهای انتقال جنین (Embryo Transfer) و In Vitro Fertilization (IVF) برای گاوهای شیری برتر استفاده کنند.

این تغییر مسیر در استراتژی­های تولیدمثل و باروری، اندازه گیری­های ژنتیکی را تحت تاثیر قرار می­دهد که می­توان به نرخ آبستنی دختران (Daughter Pregnancy Rate) و نرخ باروری گاوها (Cow conception Rate) اشاره کرد. به دلیل مشاهده تاثیرات بسیار زیاد، دانشمندان تصمبم گرفتند تصیحاتی روی صفات تولید مثلی انجام دهند.

تغییرات در گاوهای نر جوان

در حالت عمومی پیشرفت ژنتیکی در حال توسعه است. اگر یک بررسی روی ارزیابی گاوهای نر آپریل 2019 انجام شود، گاوهای نر جوان هلشتاین  به صورت واقعی و چشمگیر نسبت به نتایج دسامبر افت کردند.

NM گاوهای نر برتر ژنومیک از 075/1 به 065/1 و CM (Cheese Merit) گاوهای نر برتر ژنومیک از 105/1 به 095/1 کاهش یافته­است. این تغییرات کوچک در NM سبب تغییرات بزرگتر در دو صفت DPR و CCR می­گردد. به دلیل استراتژی های تولیدمثلی تکامل یافته و تسریع در پیشرفت ژنتیکی، گاوهای نر جوان بیشترین تاثیر را خواهند دید. گاوهای نر متولد شده بین سالهای 2016 تا 2018 به طور میانگین از نظر DPR به اندازه یک واحد سقوط کرده اند.   Elite young bulls (گاوهای نر غیر پروف برتر) که در گروه Ranking بالاتر بودند از نظر صفت DPR 2 واحد کاهش یافتند.

به دلیل اینکه صفات DPR و CCR هر دو در فرمول NM وجود دارند که در آن ضریب DPR برابر با  7/6  و ضریب CCR برابر با 6/1 می باشد، هر واحد تغییر در DPR سبب یک جا به جایی 11 دلاری می شود.

این بدان معنا است که یک Elite young  Holstein  bull، 22 دلار از نظر صفت NM افت خواهد داشت به دلیل 2 واحد تغییر در صفت DPR در ارزیابی ژنتیکی ماه آپریل. این اثر برای CCR کمتر بوده است و تغییر آن یک واحد بوده و 2/2 واحد تصیح در ارزش های NM رخ خواهد داد.   

تغییرات در نژاد جرسی

تغییرات در نژاد جرسی هم مشاهده شده اما میزان آن کمتر بوده است. در نرهای متولد شده در سال  2018، DPR به طور میانگین 1/1 کاهش یافته ولی در نژاد جرسی در تمام گروه های سنی این کاهش برابر با 3/0 درصد بوده است، صفات تولیدی نیز تحت تاثیر قرار گرفته­اند. گاوهای نر جرسی یک کاهش 4 پوندی در PTA چربی و پروتئین داشته است.

افزایش فروش در اسپرمهای گوشتی

طبق گزارشات National association of animal breeds (NAAB) فروش محلی اسپرمهای گوشتی 5/1 میلیون واحد از سال 2017 تا 2018 صعود کرده است. در یک زمان مشترک، فروشندگان محلی اسپرمهای شیری 7/5 درصد کاهش یافته است. در سال  2017 فروش اسپرمهای شیری 2/23 میلیون واحد بوده که در سال 2018 به 9/21 واحد رسیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید