تلگرام

آپارات

اینستاگرام

جستجو

گاومیش

گاو میش حیوانی بسیار سازگارتر از نظر تحمل شرایط آب و هوایی و سیستم تغذیه ای نسبت به گاو محسوب می­شود که در اقتصاد بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای دارد و تعداد و پراکندگی جغرافیایی آن هر سال در حال افزایش است. در ابتدا هدف اولیه پرداختن به پرورش گاو میش معرفی تفاوت های کارآمدی است که بین این حیوان و گاو وجود دارد و تحت شرایط گرمسیری و کمبود مواد خوراکی با کیفیت میتوان بهره وری از آن را به میزان بالایی افزایش داد. از جمله این تفاوتها که شاید هم کوچک به نظر آید دستگاه گوارش گاو میش است. دستگاه گوارش گاومیش از نظر فیزیولوژیکی کارآمدتر است زیرا حجم و چین خوردگی‌های آن بیشتر از گاو است. بررسی‌ها نشان داده‌است تعداد و تراکم پزرهای شکمبه و نگاری در گاومیش بیش از گاو است و نوع و تعداد میکروارگانیسم‌های موجود در شکمبه این حیوان با گاو تفاوت دارد و به همین دلیل گاومیش غذاهای فیبری را بهتر هضم می‌کند. بنابراین با شناسایی و بررسی این تفاوتها در بخش پر اهمیتی مانند تغذیه و به کارگیری درست از آنها، میتوان پرورش این دام را در صنعت دامپروری کشور به سمت جلو سوق داد. پرورش گاومیش از نظر نوع جایگاه با دامهای دیگر متفاوت است که در این سایت به بررسی آن پرداخته خواهد شد تا چشم انداز بهتری را برای علاقه مندان به پرورش گاو میش روشن نماییم. در نظر گرفتن پتانسیل تولید این دام و برررسی نکات پرورشی برای به کارگیری توان تولید دام در کنار مسائل فیزیولوژیکی و بهداشت و سلامت نیز می­تواند از شاخصهای مهمی باشد که به مرور زمان به آن پرداخته خواهد شد.

مقالات تخصصی دامی نت

دامی نت گامی نو در صنعت دامپروری

پرورش دام

اصلاح ژنتیک

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

تولید مثل

فیزیولوژی و تولید مثل دام

تغذیه دام

فروشگاه دامی نت

فروشگاه دامی نت

بهداشت دام

بهداشت

طراحی جایگاه دام

طراحی جایگاه

تجهیزات دام

تاسیسات و تجهیزات